ÖSYM tarafından yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.TR-YÖS sonuçlarının, yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecektir.

2023 yılında ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) 29 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ÖSYM tarafından bugün açıklanan 2023 Sınav Takvimi çerçevesinde sınav bilgileri aşağıdaki gibidir.

TR-YÖS Sınav Takvimi:

Başvuru Tarihi: 24.11.2022 – 5.12.2022
Sınav Tarihi: 29 Ocak 2023 Saat 11.15

Sınav Merkezleri ve Ücreti
Türkiye, Azerbaycan, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve KKTC’de sınava girecek adaylar için : 800,00 TL
Kırgızistan, Tunus, Libya, Cezayir, Endonezya, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan’da sınava girecek
adaylar için : 250,00 TL
Çad, Nijerya, Nijer, Senegal, Ürdün, Sudan, Etiyopya, Lübnan, Özbekistan’da sınava girecek adaylar için : 150,00 TL
(Ödemeler Kredi Kartı ile yapılacağından yurt dışından başvuran adayların USD ve EURO olarak yaptıkları ödeme,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuru karşılığı, ilgili ülke için belirlenen Türk Lirası kadar olacaktır.)

Sınav İçeriği ve Süresi

80 soru 100 dakika

40 Soru Genel (Sayısal) Yetenek

40 Matematik (Geometri dahil)

Sınav dilleri

Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılacaktır.

TR-YÖS Geçerlilik Süresi

TR-YÖS’ün geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.

TR-YÖS Başvuru Koşulları nedir?

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1- Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin
2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS
sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen
proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç])
2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde
verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında
eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı
ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt
dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde
yarar bulunmaktadır.)
3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023
eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)
4- a- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b- 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan
GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların
başvurularının kabul edilmesi,

TR-YÖS 2023 başvurusu nasıl yapılır?

A. YURT İÇİNDEN BAŞVURULAR

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

Bu durumdaki adaylar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla
ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler ve süresi içinde
sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli
veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Bu süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında
fotoğrafı olmayan adaylar (Türkiye ve KKTC’de bulunan yabancı uyruklular dâhil):

  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* bulunanlar, sınav merkezine gitmeden online başvuru sistemi üzerinden https://tryos.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek
    başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Geçerli fotoğraf: T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

BAŞVURU MERKEZİNDE YAPILACAK BAŞVURULAR

Başvuru için adayın şahsen gitmesi zorunludur.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler:

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı

Mavi Kartlı adaylar,

Pasaportları bulunmayan, KKTC vatandaşlarının, fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

Ülkesinin kimlik kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.

B. YURT DIŞINDAN BAŞVURULAR

1- Adaylar, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş
yapacaklardır. Sisteme giriş şifresi olmayan adaylar, “Kayıt Ol” ekranından “Yurt dışında
ikamet etmekteyim” seçeneğini seçeceklerdir.

2- e-Posta adresini doğrulayan adayların e-posta adreslerine, TR-YÖS Numaraları ile
sisteme erişim için kullanacakları şifreleri gönderilecektir.

3- TR-YÖS Numarası edinme işlemi, sınava başvuru işlemi değildir.
TR-YÖS Numarasını edinen adaylardan adresi yurt dışı olan adaylar, ekrandaki uyarılar
doğrultusunda sınava başvurularını yapacaklardır. Adresi yurt dışı olmayan adaylar yurt
içindeki başvuru merkezlerinden başvuru yapmak zorundadır.

4- Sisteme giriş için TR-YÖS Numarasını ve şifresini edinen adaylar, ÖSYM’nin
https://tryos.osym.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yapacaklar, “Başvuru
Sürecindekiler” menüsü altında bulunan “2023 TR-YÖS” alanına giriş yaparak sınava
başvurularını yapacaklardır.

5- TR-YÖS Numarası ve şifresiyle ÖSYM sistemine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme
kaydeden adaylar, fotoğraf alanını boş bırakacaklardır.

6- Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar sınav ücretini, başvuru süresince ve başvuru
süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde
yapılan başvurularda sınav ücreti, Türkiye saatiyle 23.59’a kadar
ödenmelidir.) ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla yatıracaklardır. Sınav ücretini
yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri silinecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi
de düzenlenmeyecektir.
7- Yurt dışından fotoğrafsız olarak sınava başvuran adaylardan yurt dışında sınava girecek
olanlar, ilgili ülkenin, sınav tarihinden önceki son resmî iş günü mesai saati bitimine kadar
sınava gireceği sınav binasında (Sınav binasının adı ve adresi adaya e-posta olarak
bildirilecektir.) fotoğrafını çektirerek fotoğraflı Sınava Giriş Belgelerini
edinebileceklerdir. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava
alınmayacaklardır.
8- Yurt dışından fotoğrafsız olarak sınava başvuran adaylardan Türkiye, KKTC ve
Kırgızistan-Bişkek’te sınava girecek olanlar, sınav tarihinden önceki son resmî iş günü
mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkili başvuru
merkezlerinden fotoğrafını çektirerek fotoğraflı Sınava Giriş Belgelerini
edinebileceklerdir. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava
alınmayacaklardır.
9- Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü alarak özenle saklamalıdır.

10- Başvuru süresi içinde yurt dışında bulunan adaylardan fotoğraflı T.C. Kimlik
Kartı/sistemde geçerli fotoğrafı olanlar, e-devlet şifreleri veya ÖSYM aday erişim şifreleri
ile internet aracılığıyla bireysel başvuru yapacaklardır.

Aday Başvuru Formu / Başvuru ekranının doldurulması
1. T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI / TR-YÖS NUMARASI

1.T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI / TR-YÖS NUMARASI
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU

Yabancı Uyruk Ülke

Adaylar, bu alana vatandaşı olduğu ülkenin adını yazacaklardır.

11. PASAPORT NUMARASI

Pasaportu olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaktır

VATANDAŞLIK KİMLİK NUMARASI

Vatandaşlığı bulunan ülkenin adı yazılacaktır

12. YAZIŞMA ADRESİ

13. TELEFON NO

14. E-POSTA ADRESİ

15. SORU KİTAPÇIĞI YABANCI DİL SEÇENEĞİ

16. SINAV MERKEZİ TERCİHİ

Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı yazılacaktır. Adaylar sınav merkezi değişikliği yapamayacaklardır.

Sınav Merkezleri ve Kodları:
Kodu Adı
010 ADANA/MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
160 BURSA/MERKEZ
220 EDİRNE/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR-1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
380 KAYSERİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
790 KİLİS/MERKEZ
900 KKTC/LEFKOŞA – TRNC/NICOSIA
901 SUDAN/HARTUM – SUDAN/KHARTOUM
902 ETİYOPYA/ADDIS ABABA – ETHIOPIA/ADDIS ABABA
903 TUNUS/TUNUS – TUNISIA/TUNIS
904 SUUDİ ARABİSTAN/CİDDE – SAUDI ARABIA/JEDDAH
905 CEZAYİR/CEZAYİR – ALGERIA/ALGIERS
906 KAZAKİSTAN/TÜRKİSTAN – KAZAKHSTAN/TURKISTAN
910 KIRGIZİSTAN/BİŞKEK – KYRGYZSTAN/BISHKEK
911 ALMANYA/KÖLN – GERMANY/COLOGNE
915 AZERBAYCAN/BAKÜ – AZERBAIJAN/BAKU
918 ENDONEZYA/CAKARTA – INDONESIA/JAKARTA
923 LÜBNAN/BEYRUT – LEBANON/BEIRUT
928 PAKİSTAN/İSLAMABAD – PAKISTAN/ISLAMABAD
935 ÖZBEKİSTAN/TAŞKENT – UZBEKISTAN/TASHKENT
948 İRAN/TEBRİZ – IRAN/TABRIZ(iptal edildi)
957 TÜRKMENİSTAN/AŞKABAT – TURKMENISTAN/ASGHABAT
912 AFGANİSTAN/KABİL – AFGHANISTAN/KABUL
907 ÇAD/ENCEMİNE – CHAD/N’DJAMENA
908 LİBYA/TRABLUS – LIBYA/TRIPOLI
927 NİJERYA/ABUJA – NIGERIA/ABUJA
909 NİJER/NİAMEY – NIGER/NIAMEY
931 SENEGAL/DAKAR – SENEGAL/DAKAR
919 ÜRDÜN/AMMAN – JORDAN/AMMAN

17. KILAVUZ KOŞULLARINI OKUDUM, KABUL EDİYORUM
18. ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK BİLGİSİ
19. OTURUM BİLGİLERİ
20. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
21. ADAYIN İMZASI

Sınav ücretinin yatırılması

Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru
süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde yatıracaklardır. Sınav ücreti ödeme işlemleri, Türkiye saatiyle saat 23.59’da sona erecektir. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. Ücret iadesi yapılmayacaktır.

3. SINAV

2023-TR-YÖS SINAVA GİRİŞ BELGESİ, ÖSYM’nin internet adresinden alınacaktır.

FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI
PASAPORTUN ASLI:

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;
• Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
• Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
• Ülkesinin fotoğraflı kimlik kartının aslı,
• T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli
olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlukarekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.).

Bunların dışında, sürücü belgesi gibi belgeler kabul edilmeyecektir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMALARI YASAK
OLAN ARAÇ, GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
• Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe,
yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için
kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit
anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı,
telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç),
banka/kredi kartı vb. kartlarla,
• Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
• Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
• Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi,
gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
• Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim
maddeleriyle,
• Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

SINAVIN UYGULANMASI
Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır.
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri
binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

DİKKAT: Sınav günü saat 11.00’e kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.
Adaylar saat 11.00’den sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.